Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want het schijnt, dat menschelijke schepselen iets of iemand moeten vergoden, en daar de Hemelvaart der heilige Maagd en de ideeën van Titiaan en Tintoreto daarover nu niet langer aannemelijk worden geacht, volgt de vergoding van een andere macht als vanzelf-sprekend. Hier is bijgevolg een van de moderne hymnen op de Komst der Lente, die nu in Frankrijk vervangen de liefelijke Kathedraaldiensten van de Mariamaand. Ze was met groote letters gedrukt op een wit laken, terzijde van de deur of hoofd-ingang van het pelterijenmagazijn der Engelsch-Russische Maatschappij. „De lente kondigt zich aan met haar gracielijk gevolg van zonnestralen en bloemen. Winter, vaarwel? Het is bijna gedaan! En toch moeten al deze bontwerken opgeruimd, verkocht, weggegeven worden in zes dagen. Het is een ongehoopt buitenkansje, een fabelachtige plaatsing; want — men vergete het niet — het echte bont, het mooie, rijke bont behoudt altijd zijn innerlijke waarde. En om op deze soort van Apotheose de kroon te zetten, geeft de Engelsch-Russische Maatschappij aan eiken kooper gratis een wonderbaren talisman ten geschenke, om het bont te conserveeren gedurende tien seizoenen."

„En de Heere God maakte voor Adam en zijne vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan."

Daar nu de Engelsch-Russische Maatschappij de Goddelijke werken in deze zaken heeft overtroffen, hebt gij ook, in plaats van den ouden Slangen-Duivel met zijn s „Gij zult als Goden zijn, kennende het goed en het kwaad", slechts een kleinen wezel van een duivel met een hermelijnen puntje aan zijn staart, u berichtende: „Gij zult als Goden wezen, koopende uwe vellen voor lagen prijs".

Sluiten