Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winnende heiligen. Zelfs uw eenvoudige landelijke koningin van de Mei, die gij eens vereerdet als een godin, — heeft de kleine Faraday haar niet ontleed en bewezen, dat zij bestond uit houtskool en water, tot een verbinding geworden «onder wat de hertog van Argyll noemt „de heerschappij der natuurwet"? Uw gelukssterren van weleer, die op zoo'n geheimzinnige manier konden fonkelen eh u met verwondering deden vragen wat zij toch wel waren, — iedereen weet nu wat zij zijn: slechts waterstofgas, en ze verspreiden een akeügen reuk als ze fonkelen. Mijn wijsneuzige kennissen, het is voor u ongetwijfeld heel mooi om al deze dingen te weten, gij, die geld genoeg in uw zakken hebt, en niets bijzonders om uw chemische gemoederen mee te bezwaren; maar de armen die niets in hun zakken hebben, en de ongelukkigèn die veel op hun'hart hebben, wat ter wereld hebben zij er aan te weten dat de eenige hemel, waar zij heen kunnen gaan, een groot gas-reservoir is?

„Arm en ongelukkig!" antwoordt gij. „Maar wanneer eenmaal ieder overtuigd is, dat de hemel een groot gas-reservoir is, en wanneer we onze geheele wereld in een klein gas-reservoir hebben verkeerd, en er rond-om-heen kunnen stoomen en in veertig minuten weer terug zijn waar we waren, — dan zal er niémand meer arm of ongelukkig wezen. Zestig ponden per vierkanten duim — kan iemand ongelukkig wezen onder die algemeene toepassing van hoogen druk?"

ASSISI, 15 April

Ja, waarde wijsneuzen; het lijkt mij ten minste meer dan waarschijnlijk; maar indien het niet zoo is, en gij bevindt u allen rijk en vroolijk, mét beenen van stoom en harten van staal, dan

Sluiten