Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn beste wijsneuzen, gij gelooft er niets van, is het wel ? Niemand was ooit nog in extase, denkt gij, tot op heden, nu men kattenvellen kan koopen voor lagen prijs?

Gelooft gij dan in de Dominikaner brug; en stemt gij toe dat er eens reden moet geweest zijn haar zoo te noemen? Zoo zeker nu als deze brug over den Theems ligt, en de St. Paulskerk daarboven staat, hadden lang geleden deze twee mannen, Paulus en Franciscus, hunne extases, andere dingen betreffendè dan hermelijnen staarten; en nog zijn dezelfde extases of „verwijfde sentimenten" mogelijk voor menschelijke schepselen, of gij het gelooven wilt of niet. Ik ben nu niet, wat de „Pall MaU Gazette" ook denken mag, zelf een extatisch mensch. Maar dertig jaar geleden ondervond ik een of twee keer, wat vreugde was, en ik heb het gevoel niet vergeten; ja, pas voor twee jaar zelfs nog had ik het weer, — één dag. En ik kan u verzekeren, waarde wijsneuzen, zoo iets is te verkrijgen; maar niet in goedkoope winkels, noch, was ik op het punt te zeggen, voor geld; toch is het in zekeren zin koopbaar: — door afstand te doen van alles, wat men heeft. Voor dezen prijs zijn ze koopbaar ;— in letterlijken zin — de vrije Elyseesche velden, maar voor geen duit minder; en ik geloof op het oogenblik dat de reden waarom mijn stem een onzekeren klank heeft, de reden waarom dit plan van mij zonder hulp blijft, en slechts een kleine kring van mannen en vrouwen, hoofdzakelijk gedreven door persoonlijke achting, mij bijstaat in een zaak zoo eenvoudig en eerlijk — hierin gelegen is, dat ik er mijzelf nog niet geheel aan gegeven heb, maar tusschen goed en kwaad geaarzeld, en nog steeds zit om de inkomende rechten in ontvangst te nemen (IV, 51), en altijd bij het ploegen omzie.

Sluiten