Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XLII

1 Augustus 1873

!E „Punch" van de vorige week ligt hier naast mij met als altijd een roerend stuk over de doodsberichten. Twee sterfgevallen dezen keer; en aandoenlijke grafschriften op den Bisschop

van Winchester en Baron Bethell. Het beste nog wat het blad eerlijk zeggen kan (en „Punch" is, voor zoover ik de bladen ken, een eerlijk blad) is, dat de Bisschop een aangenaam soort mensen was; en het beste wat het van den kanselier kan zeggen is, dat hij geestig was; — maar vreezende, dat iets méér verwacht zou kunnen worden, strijkt het alles glad met een sopje van populair vernis: „Hoe goed zijn de slechtsten van ons!— hoe slecht de besten!" Helaas, Mr. Punch, is het hiertoe gekomen? en is er niets meer omver te smijten dus? en zal uw laatste tooneel in de toekomst zijn — handje schudden met den duivel?

— een kerkelijke hansworst met witte das den zegen afsmeekende over de verzoening, en trommel en fluit het spelletje voltooiende met een pot, pourri uit de Faust?

Mijn goede arbeidende lezers, ik wil vandaag trachten u een duidelijker begrip te geven van dit moderne evangelie, — welke waarheid er in opgesloten mag zijn — want eenige waarheid is er in

— en welk verderfelijk kwaad.

Sluiten