Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vele gebruik, maar niet vuil, behalve de benedenhoeken van de bladzijden I Koningen 8 en Deuterononjium 32, die wat gesleten zijn, en daardoor dun geworden en eenigszins zwart, daar het leeren van die twee hoofdstukken mij veel moeite heeft gekost. Mijn moeders lijst van de hoofdstukken, waarmede zij mijn ziel in het leven grondvestte en waarvan ik elke lettergreep nauwkeurig leeren moest, is er juist uitgevallen. En daar de scherpzinnige lezer waarsêhijnlijk reeds heeft bemerkt dat deze brieven geschreven worden op hun ongeregelde manier, onder andere, opdat zij, waar het in het verband te pas komt, zooveel autobiografie mogen bevatten als ik wenschelijk acht te geven, — wil ik gebruik maken van alle inschikkelijkheid, die de scherpzinnige lezer mij wil geven, om de zoo toevallig mij in handen vallende lijst te laten drukken:

Exodus hoofdstukken 15 en 20.

II Samuel „ 1, van het 17de vers

tot het eind,

I Koningen „ 8.

Psalmen „ 23, 32, 90, 91, 103,

112, 119, 139.

Spreuken 2, 3, 8, 12.

Jesaja 58.

Mattheus „ 5, 6, 7.

Handelingen „ 26.

I Korinthen „ ' 13, 15.

Jacobus ,, 4.

Openbaring „ 5, 6.

En waarlijk, ofschoon ik in mijn later leven de elementen van een weinig verdere kennis heb verzameld — in wiskunde, meteorologie en dergelijke — en niet weinig verschuldigd ben aan het onderricht van vele menschen, reken ik toch stellig

Sluiten