Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den te voorzien van ijzeren hekken, ordinaire behangsels, juweelen, snuisterijen, livreien, kanten en andere middelen van levensverspilling en -onteering. Langzamerhand kan het landvolk zelfs geen voedsel genoeg verschaffen aan de gulzigheid van het verdorven centrum, en wordt het noodig voedsel van andere landen in te voeren, Iwaarvoor in ruil gegeven wordt elke soort van waar die we maar met machines kunnen voortbrengen en waarmee we hunne hunkerende begeerten kunnen lokken.

De gansche nationale werkkracht is dus hierop gericht: meer en meer te naderen tot den staat van een eekhoorntje in een kooi of een spitdraaier in een wiel, gevoed door uitheemsche meesters met noten en hondenkost. En waarlijk, wanneer we de verhouding van Londen tot het land goed begrijpen, dan wordt de aanblik daarvan meer fantastisch eri wonderbaar dan eenige droom. Hyde Park is, in het seizoen, de groote ronddraaiende vorm van de groote eekhoornkooi; om en om gaat daarin de luie troep, in hun tegengestelde stroomingen, zichzelve aansporende tot hun noodzakelijke lichaamsbeweging. Dan trekken ze zich terug in hun hokjes, met behoorlijke-hoeveelheid stroo; de Belgravia- en Piccadilly-straat, buiten het hek, zijn voor den klaren toeschouwer niets anders dan het eekhoornhok aan den buitenkant. En denkt u dan de rest van de wereldstad als de schepping en verordening van deze eekhoorns, opdat zij mogen piepen en ronddraaien naar hartelust, en toch gevoed worden. Wanneer zij uitrusten van hun eekhoorntoeren en sterven in den Heere en hunn& werken hen volgen, dan zijn het deze, die hen zullen volgen. De lugubere marsch van den Waterlooweg en St. Giles; de schaduwen van al de Zeven Zonnewijzers, hun laatsten omloop gemaakt heb-

Sluiten