Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijgeval, zeg ik; hoe snel de gebeurtenissen mogen loopen, geen van ons weet het; maar laat ons, in onze inschikkelijkheid jegens hen, ten minste met verstand geduldig zijn — als we dat zullen zijn; niet blindelings geduldig.

Bijvoorbeeld, er is werkelijk niets verschnkkelijkers, in eenige overgeleverde wreedheid of ongerijmdheid van het menschdom, dan dit, dat regeeringen maar geld kunnen krijgen voor elke dwaasheid, die ze verkiezen te doen, door aan kapitalisten het recht te verkoopen aan toekomstige geslachten ten eeuwigen dage een belasting op te leggen. Al de wreedste oorlogen, die in het leven zijn geroepen, al de laagste genietingen, waarnaar de nietsdoende klassen grijpen, worden op die manier dubbel en dwars betaald door de armen. En toch ben ik genoodzaakt mijn geld in fondsen of in de bank te houden, omdat ik geen andere manier weet om het veilig te bewaren; en als ik weigerde interest te nemen, zou ik het slechts in handen gooien juist van die menschen, die het voor deze slechte doeleinden gebruiken, of in elk geval minder goed dan ik het kan. Niettemin wordt het dagelijks een ernstiger vraag voor mij, wat op 't oogenblik goed kan zijn om te doen. Het kan zijn, dat het beter js private liefdadigheid te verminderen, en veel meer nog mijn eigen weelderige levenswijze te beperken, dan ook maar eenigszins te berusten in een nationale zonde. Maar ik ben niet ongerust of bezorgd over de zaak; tevreden in het kennen van mijn beginsel, en het gestadig werken tot betere verwezenlijking daarvan. , ± # En dit is alles wat ik mijn correspondent 01 eenig ander mensch vragen wou, — dat hij zoude weten wat hij doet, en standvastig zijn m zijn richting van voortgang of terugkeer. Ik weet mijzelf een woekeraar, zoolang ik interest neem van

Sluiten