Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld. Ik beken mijzelf dat ik het ben, en wacht elke schande of straf af, die op woeker volgt,-totdat ik mij aan het systeem kan onttrekken. Zoo zegt mijn correspondent dat hij op zijn post moet blijven. Dat geloof ik ook. Alleen, laten wij allen weten, welke onze posities zijn; en als het, gelijk gezegd is, onvereenigbaar is met den tegenwoordigen toestand der maatschappij om niet van rente te leven en vastberaden alles zoo goed te doen als mogelijk is, laten wij dan, hoewel genoodzaakt woekeraars en makers van slechte dingen te blijven ons zeiven ten minste niet bedriegen aangaande den aard van onze daden en ons leven.

Aldus de persoonlijke kwestie, hoe de groote levensgangen gestuit of gewijzigd kunnen worden overlatend aan ieders geweten en oordeel, — zou ik dit volgende antwoord voor alle gevallen willen geven op de vraag „wat kan ik doen?"

Als de tegenwoordige toestand van dit zoogenaamd rijke Engeland zoo uitermate ellendig en armoedig is, dat eerlijke menschen van de hand in den tand moeten leven, terwijl speculanten fortuin maken door hun aan hun werk tekort te doen en als dienvolgens geen geld voor liefdadigheid kan worden ter zijde gelegd, — dan kunnen de verlamde eerlijke menschen voor het oogenblik zeker weinig doen. Maar zoo er iets voor liefdadigheid bespaard kan worden, doet er dan dit mee: koopt een klein lapje grond, al is het nog zoo klein, midden in de ergst verwilderde achterbuurten van onze fabrieks steden; zes voet in 't vierkant als ge niet méér kunt krijgen, — ja, zelfs de omvang van een graf als ge wilt, maar koopt het onbezwaard, en maakt er een tuin van door handenarbeid ; een tuin zichtbaar voor alle menschen en gekweekt voor alle menschen van die plaats. Als er absoluut niets wil groeien, brengt er dan kruiden in potten. Verwerkt

* Mensch en Maatschappij 3

Sluiten