Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wetten van hydro(en andere) statica, zegt de Hertog van Argyll.

Noch aalmoezen gevén, noch bidden dus, noch psalmen zingen, hebben iets uit te staan met „goed werk", of Gods werk. Maar het is niet zoo moeilijk om uit te vinden, wat dit werk is. Gij houdt den Sabbat in navolging van Gods rust. Doet dat alleszins als ge het graag wilt; en -houdt dan ook de rest van de week in navolging van Gods werk.

Het is waar dat volgens de overlevering dat werk heel lang geleden werd gedaan, „eer de haardsteden te Zion heet waren, en eer men de tegenwoordige jaren opzocht, en eer de vonden dergenen, die nu zondigen, afkeerig werden, en opgeteekend waren, die het geloof tot een schat vergaderd hebben". Maar zijn (toen) gevestigde processen duren voort, — en uw eigen werk zal goed zijn, indien het in harmonie daarmee is in behoorlijke navolging daarvan. Ook zijn de eerste voorname daden of werkingen geenszins onnavolgbaar, op een behoorlijk ondergeschikte schaal, want indien de Mensch gemaakt is naar Gods beeld, veel meer is 's menschen werk gemaakt om het beeld te zijn van Gods werk. Ziet derhalve naar uw voorbeeld, waarvan u op een eenvoudige wijze wordt verteld in het bakersprookje van Genesis.

Eerste Dag. Het Maken, of binnenlaten, van Licht.

Tweede Dag. De Regeling en Scheiding der Wateren.

Derde Dag. De Scheiding van aarde en water, en het beplanten der vaste aarde met boomen.

Vierde Dag. De Instelling van tijd en jaargetijden, en van de heerschappij der sterren.

Vijfde Dag. Het vervullen van water en lucht met visch en vogels.

Zesde Dag. Het land vervullen met dieren; en goddelijk leven brengen in het staf van één van deze,

Sluiten