Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat het heerschappij hebbe over de andere, en over de rest der Schepping.

i Hif iLUW kinderverhaal, heel kort en tot op zekere hoogte onbevredigend, niet geheel en al begrijpe ijk, (ik weet niets heel goeds, dat geheel begrijpelijk is) ; evenmin geheel en al onweersprekelijk (ik weet niets dat ooit terecht over zoo'n ruim onderwerp gesproken werd, dat geheel onweersprekelijk is) maar echt levenskrachtig en voldoende. Zoo kan het goede menschenwerk zich ook zeer wel m dezelfde zes takken verdeelen, en zal een volriïZil h3k ,en ?ractisch volgen zijn uit het daa™lJ * 611 a 8 Z1Jn te*enhanger hebben een daarmee overeenkomende Duivelsche kracht van eeuwig slecht werk, - evenveel slechter dan led£

of dood g°ed W6rk iS beter dan Iedi^heid

Goed werk dan zal zijn:

A. Licht binnen laten waar duisternis was vooral in de kamers van armen en in achterbuurten; en over t algemeen het zonlicht leiden en toebedeelen waar wij maar kunnen, door al de middelen die in onze macht zijn.

En het daarmee overeenkomende Duivelsche werk is een belasting op vensters invoeren, en het ncnt van de zon belemmeren door rook

B. De vallende wateren regelen. In het GoddeJjjlte werk is dit: de regeling der wolken >) ; in het menschelijke werk is het eigenlijk: ons de wolken ten nutte maken, en allereerst het regenwater tegenhouden waar zij het van de zee meevoeren, en het dan zuiver houden wanneer het naar de zee terugstroomt.

En het daarmee overeenkomende Duivelsche

»J Zie „Modern Painters" Deel III „The Firmament '.

Sluiten