Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het daarmee overeenkomende Duivelsche wetk is den nacht in dag verkeeren met kaarslicht, zoodat we nooit de sterren zien en de jaargetijden door elkaar haspelen, en vroege aardbeien hebben en doperwten en dergelijke dingen.

E. De wateren vervullen met visch, en de lucht met vogels. Het daarmee overeenkomende menschelijke werk is dat van Mr. Frank Buckland, en dergelijk, — en ik ben dankbaar dat ik van dat soort werk iets heb mogen doen nabij Croydon m de rivieren, waarheen mijn moeder mij als kind medenam om aan den oever te spelen. Er waren meer dan een dozijn van de vleezigste, schitterendste, gevlektste, tamste forellen, die ik ooit van mijn leven zag, m den vijver te Carshalton, den laatsten keer dat ik hem zag dit voorjaar.

Het daarmee overeenkomende Duivelsche werk is visch vergiftigen door koper-industrie; en ze vangen voor mmisterieele en andere deftige diners wanneer ze niet moesten gevangen worden; en vogels behandelen — zooals vogels behandeld worden, door ministers en anderen.

F. De aarde vervullen met dieren, welke behoorlijk gekend en verzorgd worden door hunnen meester, den Mensch, maar voornamelijk de aardsche en dierlijke natuur van den mensch de Ziel of Liefde van God inblazen.

Het daarmee overeenkomende Duivelsche werk is het doodschieten en mishandelen van dieren, en de ziel van den mensch uit zijn vleesch vergruizen door machine-werk, en dan, als er niets meer is overgebleven, zijn vleesch tot klein vergruizen met machines voor dat doel — mitrailleuses, Woolwichkinderen, en dergelijke.

Dit zijn de zes voornaamste hoofdstukken van net werk van God en van den Duivel.

En gelijk de Wijsheid, of Prudentia, is met God

Sluiten