Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Gij zult waarschijnlijk vandaag een diner hebben; doe nu s.v.p: Wat ik u vraag, en bedenk dat ik het in vollen ernst vraag. Wij allen, die eenig geloof hebben in Christendom, wenschen dat Christus thans in leven ware. Onderstel dat hij leeft. Ik acht het heel waarschijnlijk, dat als hij in Londen was, gij een van degenen zoudt zijn van wie Hij notitie zou nemen. Onderstel nu, Hij heeft u een boodschap gezonden, dat Hij vandaag bij u zal komen eten, maar dat gij om Hem geen verandering in uw gasten moet maken, dat Hij juist het gezelschap wil ontmoeten dat gij genoodigd hebt, en geen ander. Onderstel dat gij deze boodschap pas ontvangen hebt, en dat Johannes in het voorbijgaan den bottelier heeft laten weten, dat zijn Meester alléén zou komen, zoodat gij geen last zult hebben van de Apostelen. Nu is het dit, wat ik wenschte dat gij deedt. Bepaal ten eerste wat gij zult eten. Men heeft u niet gelast, let wel, om geen veranderingen te maken m uw menu. Neem een stuk papier en schrijf volstrekt nieuwe orders aan uw keukenmeid — gij kunt het u niet duidelijk genoeg voorstellen zonder net op te schrijven. Als dat gedaan is, bedenk dan hoe gij uw gasten zult rangschikken, — wie naast Christus zal zitten aan den anderen kant, -- wie tegenover Hem, en zoo verder; en ten slotte, bedenk eens waarover gij praten zult, onderstellende dat Christus u zoude zeggen (wat zeer goed mogelijk is) door te gaan met spreken alsof Hij er niet was en niet op Hem te letten. Dat zoudt ge met kunnen, wilt ge zeggen? Hoe dan, mijn waarde, kunt gij het in 't algemeen? Belijdt gij niet — ja, doet gij niet veel meer dan enkel belijden — te gelooven, dat Christus altijd aanwezig is of gu Hem ziet of niet? Waarom zou dan het zien van Hem zulk een onderscheid maken?"

Sluiten