Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LUI

BRANTWOOD, Goede Vrijdag 1875

OODRA ik in staat was vlot te lezen, begon mijn moeder met mij den Bijbel te behandelen, wat nooit onderbroken werd totdat ik naar Oxford ging. Zij las met mij om de beurt verzen, in het

eerst acht gevende op elke rijzing en daling van mijn stem, ze verbeterende waar ze verkeerd waren, tot ze mij juist en met nadruk het vers deed begrijpen, indien binnen mijn bereik. Het mocht te hoog voor mij zijn; dat kon haar niet schelen; maar zij vergewiste zich dat, zoodra ik een vers te pakken kreeg; ik het bij 't juiste eind te pakken kreeg.

Op die wijze begon zij met het eerste vers van Genesis, en ging zoo geregeld door tot het laatste vers van de Openbaring, moeilijke namen, getallen, Levitische Wet en al, en begon dan den volgenden dag opnieuw met Genesis; als een naam moeilijk was, een des te betere oefening in uitspraak ; — als een hoofdstuk vervelend was, een des te betere les in geduld; — indien weerzinwekkend, een des te betere les in het geloof, dat er eenig nut was in hét feit dat het zoo gezegd werd. Na onze hoofdstukken (twee of drie per dag, al naar zij lang waren, het eerste wat na 't ontbijt

Sluiten