Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God bewonderenswaardig was voor David, en de macht en het koningschap van God herkenbaar voor hem in de macht en het koningschap van den mensch, Zijn plaatsvervanger op aarde, gelijk de engelen in den hemel. En deze beteekenis van den psalm is voor altijd onfeilbaar waar: — wanneer de menschen de aarde goed regeeren, en dé macht van hunne zielen over deze aarde en hare schepselen voelen als een weldadige en gezaghebbende, dan erkennen ze de macht van hoogere geesten ook; en de Naam van God wordt heilig voor hen, bewonderenswaardig en wonderlijk ; maar wanneer zij de aarde en hare schepselen misbruiken, en slechts twistzieke wilde dieren worden in plaats van orde-bevelende koningen, dan houdt de naam van God op bewonderenswaardig voor hen te zijn, en wordt Zijn macht niet meer gevoeld; en langzamerhand, als losbandigheid en onwetendheid samen heerschen, worden zelfs de herinneringen aan Wet en God, die hun nog bijblijven, onverdraaglijk; en precies tegenovergesteld aan David's „mijne ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?" — krijgt gij de complete begeerte en afdoende uitspraak van den modernen republikein:

„S'il y avait un Dieu, il faudrait le fusiller."

(Als er een God was, moest men hem neerschieten.)

Welke scheikundige of ontleedkundige feiten voor ons tegenwoordig wetenschappelijk verstand nu ook onbestaanbaar mogen schijnen met het Leven van God, het historische feit is, dat geen geluk noch kracht ooit door menschelijke schepselen is bereikt, tenzij in dat dorsten naar de tegenwoordigheid van een Goddelijken Koning,

Sluiten