Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sneetje brood in een klein hoekje met een tafeltje er voor, iets zeer heiligs voor mij, en waar ik dan 's avonds bleef als een afgod in zijn nis, terwijl mijn moeder breide en mijn vader haar voorlas — en mij, voor zoover ik verkoos te luisteren.

De serie Waverley romans, die toen tegen het eind liep, was nog de voornaamste bron van genot in alle'huisgezinnen die iets om literatuur gaven; en ik kan mij evenmin den tijd herinneren, dat ik ze niet kende, als den tijd dat ik den Bijbel met kende; maar ik heb nog een levendige herinnering van mijns vaders intense uitdrukking van droefheid, vermengd met verachting, toen hij „Count Robert of Paris" neergooide na drie of vier bladzijden gelezen te hebben, en toen wist dat het leven van Scott geëindigd was: de verachting was een zeer gemengd en bitter gevoel in hem, — deels om het boek zelf, maar voornamelijk om de ellendelingen, die bezig waren het te gronde gegane intellect te kwellen en te verkoopen, — en in het diepst van zijn hart niet weinig ook om de subtiele oneerlijkheid, die wezenlijk den ondergang veroorzaakt had. Mijn vader kon Scott nooit vergeven, dat deze zijn deelneming aan de Ballantyne vennootschap had geheim gehouden.

Ik veroorloof mij, zonder terughouding, over deze onbeduidende omstandigheden van mijn vroege jeugd uit te weiden, gedeeltelijk omdat ik weet, dat er een paar menschen in de wereld zijn, die ze graag willen hoor en; maar vooral omdat ik den gewonen lezer zekerder kan inlichten omtrent enkele gevolgen van opvoeding in mijn later leven door één voorbeeld waarvan ik al de bijzonderheden weet, dan door vele waaruit hier en daar een schakel zou kunnen ontbreken.

En het is misschien reeds tijd op te merken welke voor- en welke nadeelen, door de levenswis-

Sluiten