Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkennen, dat de aanwending verstandig geweest is, bemerkende dat de prijzen van alle nuttige artikelen dalen, en al de voorwaarden en omstandigheden van hun leven pp een vermeerderden overvloed wijzen. Zij zullen niet méér recht of vrijheid hebben te vragen wat hun landheer met de pacht doet, dan ze nu hebben om hem te vragen hoeveel renpaarden hij houdt — of hoeveel hij op hen verloren heeft. Maar het verschil tusschen landheeren die in Piccadilly wonen en hunne pachten te Epsom en Ascot verteren, en landheeren die wonen op den grond waarvan ze bezitters zijn, zal zich spoedig openbaren aan den eenvoudigsten pachter, en evenzeer, geloof ik, aan de tegenstrevende buitenwereld.

Ik ben bezig mijn systeem zoover uit te denken, dat het geschikt zal wezen voor uitgebreid Europeesch werk. Natuurlijk kan één enkele Meester van het Gilde niet al de belangen regelen als het zich uitbreidt. Hij moet mannen tot zijn hulp hebben, die tot hem in dezelfde betrekking staan als de Maarschalken van een leger tot hun Generaal; — dat wil zeggen, die zijn eigen gezag dragen waar hij niet tegenwoordig is, en ik geloof dat voor dezen geen betere naam kan gevonden worden dan die van „Maarschalk". Onder hen zullen weer de landheeren staan, elk wonende in zijn eigen district; onder dezen de rentmeesters, pachters, winkeliers en gehuurde arbeiders, van wie sommigen gezellen, anderen zetboeren en anderen vrije pachters zullen wezen: en buiten dit alles natuurlijk een ongeregelde cavalerie, om zoo te zeggen, van meer of minder behulpzame vrienden, die zonder in het werk te deelen, blijde zullen wezen het meer of minder te bevorderen zooals ze dit elke andere nuttige instelling zouden doen.

De landheeren zullen over 't algemeen mannen

Sluiten