Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen."

Deze boodschap weer opnieuw; en meer dan de boodschap, het begin van de handelingen die haar moeten volbrengen. Want sedert lang heb ik alles gezegd wat gezegd moet worden, — alles wat mijn persoonlijke plicht en opdracht was te zeggen. In het ééne deel van „Sesame and Lilies" — ja, in de laatste veertig bladzijden van zijn toespraak aan de Engelsche vrouwen — is alles gezegd wat ik weet van levenwekkende waarheid, op alles aangedrongen wat ik als levenwekkende daad noodig zie; — maar geen schepsel antwoordt mij met eenig geloof of eenige daad. Zij lezen de woorden, zeggen dat ze mooi zijn en gaan verder hun eigen weg. En daarom is voor mij de dag gekomen, dat ik moet ophouden met spreken, en beginnen met handelen, zoo goed als ik vermag; ofschoon ik niet weet of één van beide zal slagen.

En waarlijk, voor elke heilzame daad hier in Engeland zijn de kansen van slagen gering, en de klaarblijkelijkheid van tegenspoed slechts te overwinnen door een vast gerichte verbeelding en een onuitputtelijk geduld — „Adversis rerum immersabilis undis". De wijste mannen vereenigen zich met de dwazen, en de besten met de schurken, om, als ze het kunnen, iets goeds dat gedaan zal worden duurzaam te voorkomen — ja, om consequent slechte dingen duurzaam te bevorderen en toe te juichen. Een Nationale Schuld te vestigen, en onder de meest wettige voorwaarden — wat is dat gemakkelijk! Een Nationalen Voorraad te vestigen, onder wettige of moreele voorwaarden van eeuwigen duur — wat is dat moeilijk! Iedereen noemt mij gek om zelfs maar te hopen dat gedaan te krijgen. „Dit lijkt op een liefdadigheidsstichting, deze opvoeding van boeren", zeide de brave

Sluiten