Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een volk zich schamen om in eenig geval, of op eenige manier, te leenen; en als het leent, dan is het ten minste aan zijn eer verplicht van levende menschen te leenen, en mag het zichzelf niet in de schuld brengen bij zijn ongeboren kinderen. Als het hen niet onderhouden kan, laat het dan in elk geval niet hun wiegen naar den lombard brengen en de zakken van hun eerste broekjes rollen.

Een nationale schuld dus is op zijn best een vuile schande. Maar ze is, zooals ze thans wordt geregeld, ook een verfoeilijke misdaad. Natidnale schulden die interest betalen zijn eenvoudig het koopen door de rijken van de macht om de armen te belasten. Leest nauwkeurig de analyse, die ik er van gegeven heb in Brief VIII, pag. 105-107.

De financieele operaties van het St. George Gilde zullen het rechtstreeks tegenovergestelde zijn van deze tot nu toe goedgekeurde regelingen. Zij zullen bestaan in het opstapelen van nationalen rijkdom en voorraad, en derhalve in uitdeeling aan de armen in plaats van belasting op hen, en de vaders zullen zorgen voor hunne kinderen en kindskinderen, en ze nobel begiftigen en niet bestelen.

Mijn lezers evenwel zullen zelfs nu nog, dat ben ik mij wel bewust, hoe vaak ik de stelling ook voor hen herhaald heb, niet in staat zijn het idee van een Nationalen Voorraad als een werkelijk bezit te vatten. Zij kunnen zich niets anders voorstellen dan een schuld; — ja, er zijn velen onder hen, die het verwarde begrip hebben dat een schuld een voorraad is!

De voorraad van het St. George Gilde dan zal ten eerste bestaan in voedsel; vervolgens in materiaal voor kleeding en dekking; vervolgens in boeken en kunstwerken; — voedsel, kleeding, boeken en kunstwerken alle goede dingen zijnde, en elk vergiftigd stuk er van zal vernietigd worden.

Sluiten