Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voedsel zal niet verschaft worden door de Borgia's, noch de kleeding geverfd door Deianira, noch de geschriften geschreven onder vóór-zegging door den Duivel in plaats van door God.

Natuurlijk zal dit in een Christelijk land moeilijk genoeg wezen, maar ik weet dat er nog menschen voor te vinden zullen zijn, en, gelijk ik boven zeide, zelfs uit het bedorven gepeupel van door geld gekweekte verraders, dat zichzelf een „volk" in Engeland noemt, geloof ik nog in staat te zijn langzaam aan enkele trouwe en eerlijke menschen te ontwikkelen, die hebzucht haten en God vreezen.

En gij zult gelieven op te merken dat deze haat en deze vrees lijnrechte tegenstellingen zijn, zoodat, als iemand God vreest of eerbiedigt, hij hebzucht haten moet; en als hij hebzucht vreest en eerbiedigt, hij God haten moet; — er is geen middenweg. Evenmin is het mogelijk voor iemand die willens rijk is, een God-vréezend mensch te zijn ; maar slechts voor hen die onwillens rijk zijn en zich haasten, zooveel ze het met overleg en vroomheid doen kunnen, om arm te worden; want geld is een vreemd soort van zaad; weggegooid, is het vergif, maar gezaaid, is het brood: zoodat de mensch, dien God heeft aangesteld een zaaier te zijn, den last van goud en bezittingen zoo licht moet dragen als hij kan, totdat hij de geschikte plaatsen gevonden heeft om ze te zaaien. Maar menschen, die graag rijk willen zijn en schatten ophoopen, haten God altijd en vreezen Hem nooit; de afgod dien zij vreezen — (want velen van hen zijn oprecht godsdienstig) is een denkbeeldige God van hun eigen maaksel, zooals zij Hem graag willen hebben; een God die woeker toestaat, behagen schept in strijd en twist, en er zeer op gesteld is dat een ieder 's Zondags naar zijn synagoge gaat.

Sluiten