Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is niet altoos gemakkelijk te zeggen, welke van hen natuurlijk zijn en welke niet.

Adam Smith bijvoorbeeld zegt, dat het „natuurlijk" is voor ieder mensch om zijns naasten goederen te begeeren, en ze te willen ruilen voor zijn eigen, waarin de oorsprong van Handel en Universeele Zaligheid is gelegen.

Maar God zegt: „Gij zult uws naasten goederen niet begeeren", en God, die u maakte, legt in die geschreven wet Zijn kennis van uw innerlijk gemoed neer, en leert u het geneesmiddel er voor. Daarom zult gij dan ook na behoorlijke overweging bevinden dat het gansch en al onnatuurlijk van u is, uws naasten goederen te begeeren.

Sluiten