Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiedelaar betalen om aan hun eigen deuren te spelen.

En eveneens beginnen de bewoners van de hutten op het veld en de zolderkamertjes in de stad te denken dat, in plaats van twee en een halve shilling te betalen voor de huur van een halven haard, aij beter deden hun twee en een halve shilling in hun zak te houden tot zij voor zichzelf een heelen kunnen koopen.

Dit zijn de meeningen die veld winnen onder de armen; en het is geheel en al vergeefs te trachten ze te onderdrukken door dubbelzinnigheden. Zij zijn gegrond op eeuwige wetten, en ofschoon hare erkenning lang geweigerd zal worden, en hare verkondiging — hoewel ze onderdrukt Kal worden, deels door geweld, deels door leugen — slechts plaats kan hebben te midden van onberekenbare verwarring en ellende, — toch moeten ze ééns erkend worden, en met deze drie eind-resultaten : — dat het bedrijf van woekeraar geheel zal vernietigd worden, — dat de werkgever rechtvaardig zal betaald worden voor zijn toezicht op arbeid, maar niet voor zijn kapitaal, en de landheer voor zijn toezicht op de bebouwing van den grond, wanneer hij in staat is om haar met verstand te leiden, — en dat beiden, hij en de verschaffer van mechanischen arbeid, zullen erkend worden als geliefde meesters, als zij liefde verdienen, en als edele gidsen, als zij bekwaam zijn om verstandige leiding te geven; maar aan geen van hen zal het veroorloofd wezen zich een oogenblik langer op te stellen als gevoellooze buizen, waardoor de kracht en de rijkdom van hun geboorteland moeten gegoten worden in den drinkbeker van de hoererij der Babylonische „Stad van de Vlakte".

Zoo eindigt mijn artikel, en dit is genoeg voor

Sluiten