Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lane, Castleford, een vrouw met haar kind dood in bed gevonden was, en dat twee kleine kinderen, bijna doodgehongerd, ook gevonden waren naast

de twee lijken ■

[Het verslag concludeerde:] Naast het lijk der moeder lag een mes en stukken van een bröod dat ongetwijfeld haar gebracht was door de kinderen om er een stukje van te ontvangen; maar daar ze geen antwoord van haar konden krijgen, hadden' zij het binnenste van het brood geheel weggegeten. Een onderzoek, na den dood ingesteld, toonde aan, dat de moeder gestorven was aan een hartziekte, en het kind den volgenden dag van honger. De jury gaf een uitspraak in dien zin. — Morning Advertiser, 7 December 1875.

„Wij vinden het erg naar, maar wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we het verhelpen? Londen is zoo groot, en het leven is zoo vreeselijk duur, weet ge." _ |

Ellendelingen, wie anders maakt Londen groot dan gij, die er komt om naar de ontucht, geverfd en ongeverfd, te kijken? Wie anders maakt het leven duur dan gij, die drinkt eh eet alles wat ge maar op kunt, en nooit in uw leven één hand aan 't werk sloegt om uw levensonderhoud te verkrijgen nooit een emmer water haaldet, nooit een

korrel graan zaaidet, nooit een el garen spont; — maar die verslindt en zwelgt en verspilt naar uwe verzadiging, en u zelve ongetwijfeld goede en mooie en betere schepselen Gods acht dan dien armen verhongerden stakker van een schoenmaker, die schoeide wien hij kon; terwijl gij hem voedsel genoeg gaaft, ten einde hem op krachten te houden om te kunnen stikken.

Wij uit de zoogenaamd „welopgevoede klassen, die het op ons genomen hebben het beste en opper-

Sluiten