Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk ik hoop, een paar Eerwaarden onder ons zijn

door het Evangelie te verkoopen; anderen door

het Recht te verkoopen; anderen door hun bloed te verkoopen — (en geen mensch heeft méér recht een van deze drie dingen te verkoopen dan een vrouw haar lichaam,) — de rest, zoo niet door zwendelarij, dan door belasting van den arbeid van het „schellinkje", — of van de nog armere of betere menschen, die niet eens een schelling hebben of willen uitgeven om daar te komen. Hoe zoudt ge of kondt ge anders aan uw geld komen — onnoozele halzen?

Niet dat het essentieel méér uw schuld is, arme gevederde nachtvlinders, dan die van den dooden schoenmaker. Die godslasterende botheid van Mr. Greg *) en zijns gelijken, dat gij Zaligheid uit uw eigen champagneflesschen in eens anders lichaam kunt zwelgen, is de wortel van al uwe nationale ellenden. Inderdaad zijt gij gewillig genoeg, gij rijken, om dat duivels-evangelie te gelooyen, anders zouden de meesten van u het afschuwelijke er van al eerder ontdekt hebben; maar toch ligt het voornaamste kwaad bij de verkondigers er van, en wederom opnieuw zeg ik u dat de woorden van Christus waar zijn — en niet de hunne; en dat de dag is gekomen voor vasten en bidden, niet voor feesten; maar bovenal voor werk, — persoonlijk en direct werk — op de Aarde die u draagt, en bergt, zoo goed als zij kan.

Want de fout van alle goede menschen heden ten dage is, dat zij, terwijl ze beleefdelijk zich met

>) Aangehaald in den vorigen Brief, uit de „Contemporary Review" Merkt op dat het godslastering is, beslist en kalmweg uitgesproken, ten eerste tegen de Natuur, en ten tweede tegen Christus.

Sluiten