Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ slechte personen verbinden, hen in hun slechtheid aanmoedigend en dikwijls daaraan deelnemend, zich verbeelden de slechte gevolgen te kunnen afweren door zijdelings zich te beijveren het verderf te herstellen dat is veroorzaakt; en terwijl zij in den morgen hun gemoederen voldoening geven door te voorzien in de behoeften van twee of drie arme menschen, dineeren ze 's avonds met, en benijdend, een rijken speculant die de oorzaak is van de ontbering van twee of drie duizend, en maken zich op om zijn voorbeeld te volgen. Zoodoende vernietigen ze meer in uren dan ze in jaren kunnen herstellen; of, op zijn best, voeden ze te vergeefs de door honger geteisterde bevolking, in de achterhoede van een verslindend leger, voortdurend toenemend in grootheid van aantal en in snelheid van gang.

Nu roep ik het St. George Gilde allereerst op om zich duidelijk als één lichaam af te scheiden van menschen die erkende, zichtbare, ongetwijfelde ongerechtigheid plegen. Zij zullen geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken der Duisternis, maar wandelen als Kinderen van het Licht.

Merkt dit wel op. Die uitcfrukkingen in den Bijbel zijn ons geheel ontgaan, omdat we ze nooit op de onmiddellijke praktijk toepassen.

De Gezellen van St. George zullen geen gemeenschap hebben met de werken der duisternis, geen kameraadschap hoegenaamd met herkenbaar kwaad of met slechte menschen. Met betrekking tot elk uwer kennissen moet gij uzelf ernstig afvragen : „Is deze mensch een zwendelaar^ een leugenaar, een speler, een echtbreker, een zelfzuchtig onderdrukker of werkmeester?"

Meent niet dat ge dat niet zeggen kunt. Gij kunt het met alle gemak ; als ge een duister mensch

Sluiten