Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verklaring van deze stellige waarheid in 't aangezicht van uwe kennissen, door de directe plaatsing van een scheidingsdeur tusschen het hunne en het uwe, zult gij hen opschrikken uit hun schurkenparadijs, op de meest gezonde wijze, en de meest orthodoxe en welsprekende evangelie-prediker voor hen worden, van wien ze ooit hebben gehoord, sinds ze geboren werden.

De eerste van onze voorwaarden voor lidmaatschap is eerlijkheid. Wij zijn een gilde van eerlijke menschen, die de gelofte afleggen geen gemeenschap te zullen hebben met oneerlijke lieden. Menschen, die de beteekenis van het woord „Eerlijkheid" niet kennen, of die in eenig opzicht, uit zelfzuchtig gemak, de een of andere manier van bedriegen of liegen zouden willen toelaten, 't zij in anderen, 't zij in zichzelven, rangschikken wij zonder onderscheid bij de zelfbewuste schurken, voor wie wij geen respect meer hebben; en onze afscheiding van dezulken moet geheel openlijk en onmiskenbaar zijn. Wij trekken niet in kloosters, wij zoeken geen gewetensvrijheid in vreemde landen, wij beoefenen tehuis geen streng ascetisme. Wij weigeren eenvoudig met schurken te doen te hebben, hetzij binnen- of buitenslands.

Ik herhaal het, want dit moet goed verstaan worden: wij zijn een vereeniging van eerlijke lieden, en zullen geen anderen bij ons opnemen dan menschen van die hoedanigheid. Wij, voor oris, weigeren te leven van het in omloop brengen van slechte munt, van het verkoopen van slechte goederen, of van het liegen ten aanzien van de kwaliteit. En wij hebben slechts in zooverre omgang met menschen die aan dergelijke praktijken schuldig zijn, als we zouden hebben met elke andere soort dieven of leugenaars.

Sluiten