Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit volgt natuurlijk dat iets, door een Gezel van St. George ernstig gezegd, zonder verdere navorsching geloofd kan worden; en iets, door één van hen verkocht, zonder nader onderzoek gekocht kan worden voor wat het gezegd wordt te zijn, van welk herstel van oude beginselen van menschelijke spraak en handel geen woorden de oneindige zegenrijke gevolgen kunnen vermelden, wanneer deze eens in zwang zijn gebracht bij een duidelijk onderscheiden en eiken dag aangroeiende corporatie van menschen.

De tweede voorwaarde van lidmaatschap is het besluit om, voor zoover wij daartoe bekwaamheid bezitten, ons eigen brood met onze eigen handen te verdienen, en niet anderen toe te staan, veel minder nog te dwingen, voor ons te werken: welke plicht van dubbele kracht is, — ten eerste daar hij noodzakelijk is voor onze eigen gezondheid en eer; maar veel meer omdat hij de ontzettende universeele misdaad van de moderne samenleving treft — namelijk, den werkman zijn brood afstelen (dat wil zeggen, hem laten werken voor het onze zoowel als voor zijn eigen), en hem dan schelden en verachten om de ontaarding van zijn karakter die zijn voortdurend zwoegen meebrengt *) ; in vele gevallen opzettelijk weigerend hem tot spaarzaamheid aan te moedigen, opdat wij hem geheel in onze macht hebben om tot gruis te malen in den molen; hem altoos zooveel jenever en bier verkoopend als wij hem kunnen overhalen te drinken tegen een prijs van twintig stuivers voor een waarde van twee (ziet Brief XII), om er uw eigen zakken mee te vullen; en hem vrome catechismussen leerend,

') Ziet XI, 130, de vruchtbaarste bladzijden van deze heele serie brieven; en vergelijkt dien voor Januari van dit jaar, LXI.

Sluiten