Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat wij hem tot onzen rustig-onderworpen slaaf mogen houden.

Wij kunnen op 't oogenblik niet allemaal deze groote wet betreffende den arbeid gehoorzamen, hoe graag wij ook zouden willen; want het kan zijn, dat wij, in den stand waarin we zijn opgevoed, geen handenarbeid geleerd hebben, waarmee we nu ons levensonderhoud zouden kunnen verdienen. Ik zelf, de Meester van het Gilde, kan deze haar tweede voornaamste wet niet gehoorzamen; maar ik ben dan ook slechts een noodhulp Meester, die plaats innemend tot iemand, die er geschikter voor is, gevonden wordt. Het leven van Sir Walter Scott, in zijn volle kracht te Ashestiel, en in 't begin te Abbotsford, toen hij zijn literair werk 's morgens om tien uur, of op zijn laatst om twaalf uur, gedaan had, en het overige van den dag doorbracht in nuttigen arbeid met Tom Purdie in de bosschen, is een voorbeeld van wijze moreele leiding van geest en lichaam naar mannen van ware literarische kracht; maar ik had niet de naar het lichaam landelijke opvoeding, noch de natuurlijke kracht van hersenen, die in eenig opzicht dit ideaal kunnen bereiken. Sir Walter schreef zooals een stroom vloeit, maar ik doe al mijn hersenwerk als een uitgewrongen spons en ben daarna op en tot niets meer goed. Sir Walter was altijd in de open lucht, op' een boerderij grootgebracht en spelend met lammetjes, terwijl ik een arme kleine vertroetelde stakker was, in een donkere Londensche kinderkamer, spelend met een sleutelbos. Ik doe het beste wat ik kan en weet wat zijn moest: en dat is alles wat het Gilde wezenlijk van mij noodig heeft. Ik zou graag op dit oogenblik, om der wille van genoegen en plicht beide, bezig zijn met de doode stammen uit mijn bosch om te houwen of van mijn goeden metselaar, Mr. Usher, leeren een

Sluiten