Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te weten. Voor deze drie leerboeken („Deucalion", „Proserpina" en „Love's Meinie") zal ik elke hulp aannemen, die verstandige en ernstige mannen van wetenschap mij kunnen bieden in de richting van de taak van volksopvoeding; en ik hoop in dankbare herinnering de namen te bewaren van diegenen, die ware ontdekkingen doen in één van deze wetenschappen, en de datums van zulke ontdekkingen, die onaantastbaar betrouwenswaardig zullen zijn, zoover ze zich uitstrekken. Ik hoop ook in staat te zijn om een verzameling populaire literatuur van geheel en al nuttigen aard uit te kiezen en voor een deel te verschaffen. Van enkele van de meest kostbare boeken, die noodig zijn, ben ik bezig met behulp van mijn vrienden nieuwe uitgaven te bezorgen voor gemeenschappelijk bezit in al onze schoolbibliotheken.

Indien ik voor deze taak de geschikte vermogens bezit (en ik zou haar niet hebben moeten ondernemen dan alleen in de overtuiging dat ik ze bezat), zijn ze voornamelijk te danken aan deze ééne eigenschap van mijn leven, dat ik van mijn jeugd af steeds den roem van anderen gezocht en het werk van anderen geëerd heb, — nooit mijn eigen. Het eerst werd ik gedreven tot schrijven, opdat ik den roem van Turner zou mogen verdedigen ; sedert ben ik bezig geweest de kracht aan te toonen of den lof te vermelden van Tintoreto, — van Luini, — van Carpaccio, — van Botticelli, — van Carlyle, — nooit voor een oogenblik aan mij zeiven denkend, en opofferende het kleine vermogen en het groote genot dat ik had in schilderen, hetzij naar natuur of edele kunst, opdat ik, indien mogelijk, anderen zou kunnen brengen tot het zien van dat waarin ik mij verheugde,, en tot het begrijpen van wat ik had ontward. Hierin was geen heldenmoed, noch deugd, — maar slechts, voor

Sluiten