Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gehoorzaam. Dit moet grondig gedaan worden, en tot eiken prijs, en met elke soort dwang, die noodig gemaakt wordt door het karakter van het dier, het zij hond, kind of man.

14. De zedelijke opvoeding bestaat vervolgens hierin, het schepsel practisch dienstbaar te maken aan andere schepselen, overeenkomstig den aard en de uitgebreidheid van zijn capaciteiten, zorgdragend dat deze gezond ontwikkeld worden in zulken dienst. Het kan een vraag zijn hoe lang en in welke mate het jongens en meisjes van goed ras veroorloofd mag zijn in de wei te loopen vóór ze getemd zijn; maar zeker is het, dat hoe eerder ze aan het werk gezet worden waarvoor ze bekwaam zijn, hoe beter. De zedelijke opvoeding is compleet als men het schepsel er toe gebracht heeft zijn werk met vreugde te doen, en grondig; maar dit kan niet bereikt worden vóór ook eenigermate een verstandelijke opvoeding is gegeven.

15. De verstandelijke opvoeding bestaat hierin het schepsel de vermogens tot bewondering, hoop en liefde te geven.

Deze moeten geleerd worden door de studie der Natuur, het voorbeeld en de geschiedenis van edele menschen, en het stellen van edele doeleinden.

16. Daar alle edele menschen, die tot nu toe hebben geleefd, vertrouwd hebben in een bestuur over de wereld door een oppersten Geest, en in dat vertrouwen, of geloof, al hun groote daden hebben volbracht, zal de geschiedenis van deze menschen ten slotte beteekenen de geschiedenis van hun geloof; en het eindresultaat van de verstandelijke opvoeding zal zijn: het scheiden van wat onmenschelijk is in hun geloof, en dus vergankelijk, van

Sluiten