Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen menschelijk is, en voor alle menschelijke schepselen eeuwig waar. aonvn„ Deze zestien aphorismen bevatten zoo eenvoudig als ik het zeggen kan, den wezenlijken inhoud van wat ik tot dusver geleerd heb en nu van plan ben in praktijk te brengen, voor zoover ik er toe in staat ben. Het is mijn zaak niet over de mogeUjkheden te denken; - eiken dag, elk oogenblik kan erlmand opstaan die de ^n-uitvoer-brenging van mijn plan mij uit de hand zal nemen of mij ruimere middelen verschaffen om het voort te zetten; intusschen, haastend noch vertragend, zal ik voortgaan te doen wat ik kan met de menschen, velen of weinigen, die bereid zijn mij te helpen.

Sluiten