Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LXVIII

U is het van belang, dat de aangenomen Gezellen goed begrijpen dat, hoewel ik wat betreft geloof slechts een overeenstemming vraag, die Christenen, Joden, Turken en Grieken kan omvatten. —

de Vereeniging wat betreft gedrag ten minste zal geregeld worden door de wet van Christus. Het is mogelijk dat, wanneer we de onderdeelen van onze wetten vaststellen, we eenige van de zwaardere jukken van Lycurgus, of Numa, of Johannes den Dooper er aan toe zullen voegen: en, ofschoon de Zoon des Menschen kwam etende en drinkende, en veranderende water in wijn, wij het noodig kunnen achten te probeeren hoe het sommigen bevalt te leven van sprinkhanen, of wilden honig, of Spartaansche soep. Maar ten minste, herhaal ik, moeten wij hier in Engeland de wet van Christus gehoorzamen, indien niets meer.

De wet van Christus nu aangaande geld en andere vormen van persoonlijken rijkdom wordt het eerst geleerd in gelijkenissen, waarin Hij zich zelf vergelijkt met de meesters dezer wereld, en de verhouding, waarin Christenen moeten staan tot Hem, hun hemelschen Meester, duidelijk maakt door die waarin zij op aarde staan tot hunne aardsche meesters.

Hij vergelijkt zichzelf in deze verhalen verscheiden 'keeren met onvriendelijke of onrechtvaardige meesters en vooral met strenge meesters

Sluiten