Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen wij zeer zeker door Hem veroordeeld worden omdat wij, onder het Oordeel, niet deden wat ons bevolen werd. Maar zelfs als we ons niet in staat voelen deze bevelen te gehoorzamen, als we schatten op aarde moeten en willen vergaderen en ons buidels maken met gaten er in, kan God ons misschien nog, met verachting, toelaten in onze zwakheid, mits wij tevreden zijn met onze aardsche schatten als we die verkregen hebben, en onze broeders niet onderdrukken en hunne zielen met hen. Wij mogen onzen ouden buidel om onzen nek houden als we dat willen en als bedelaars naar den hemel gaan; — maar als wij onzen broeder verkoopen en den prijs van zijn leven in onzen buidel steken, behoeven we niet te denken het Koninkrijk Gods te zullen ingaan, aldus beladen. Een rijke kan misschien, hoewel bezwaarlijk, het Koninkrijk der hemelen ingaan zonder berouw te hebben over zijne rijkdommen, maar niet de dief zonder berouw over zijn diefstal, noch de overspeler zonder berouw over zijn ontucht, noch de woekeraar zonder berouw over zijn woeker.

Laten wij het karakter van deze laatste zonde nu ééns voor al duidelijk begrijpen. ■ Woeker (usury) is letterlijk het nemen van geld voor het uitleenen of het gebruik (use) van iets (boven hetgeen betaald wordt voor slijtage), terwijl zulk gebruik geen zorg of arbeid van de zijde van den uitleener insluit. Het omvat alle beleggingen van kapitaal, hoedanig ook, die „dividend" opleveren, als onderscheiden van arbeidsloon o'f winst. Zoo heeft iemand die op een spoorweglijn werkt als rails-legger of stoker recht op loon voor zijn arbeid, en elke inspecteur van weg en werken heeft recht op betaling voor zoodanige inspectie; maar nietsdoende menschen, die alleen maar hon-

II

Mensch en Maatschappij 9

Sluiten