Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring voor de rijken wordt opgewogen door zijn mathematisch equivalent van vermindering voor de armen. De rijken hebben tot nu toe slechts hun Winst geteld,, maar de dag nadert dat de armen ook hun verlies zullen tellen, — met politieke gevolgen tot nu toe zonder weerga.

Ik heb geen zin om de ruimte in Fors te verspillen met het geven van verschillende voorbeelden. Elke eerlijke en verstandige lezer kan, als hij wil, de waarheid in deze dingen voor zichzelf uitvinden. Als hij oneerlijk is of dwaas, kan niemand hem leeren. Als hij besloten is een reden of een excuus te zoeken voor de dingen zooals ze zijn, kan hij een toevlucht vinden in de ééne leugen na de andere, en, telkens van de een naar de andere verjaagd,-van de laatste terugvliegen naar degene waarmee,hfj*"begon. Maar er zal niet lang behoefte zijn aan debat, noch tijd er voor. Al de liegende lippen van het handeldrijvend Europa kunnen niet veel langer meer het volk bedriegen in zijn snel toenemende ellende, noch zijn eerlijken strijd stuiten met de oorzaak er van. Door welk een verward getier en kleederen in bloed gedrenkt, — door hoeveel brand en vlammenprooi het zijn zegepraal zal bewerken — God alleen weet het; evenmin kunnen we voorzien wat het zal doen met Barabbas, als het uitgevonden heeft dat hij werkelijk een Roover is en geen Koning. Maar die ontdekking van zijn karakter en hoedanigheid is zeer nabij: en zal geen kleinere wijziging in den gang der wereld zijn dan de vroegere val van het feodale stelsel.

Intusschen is voor diegenen van ons die Christenen zijn onze eigen weg duidelijk. Wij kunnen met volkomen gemak vaststellen wat woeker is, en in welke uitdrukkelijke bewoordingen verboden. Ik had voor deze Fors gedeeltelijk een analyse

Sluiten