Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tempel van Dianax). Hoe Robin Hood of Richard Leeuwenhart zonder pijl of bijl moesten leven, zou een even vreemde vraag voor hen geweest zijn in hun dagen. En er zijn vele beminnelijke personen die niet terstond hun weg tot een eerlijk leven zullen vinden, evenmin als ik; alleen, laten wij er zeiven zeker van zijn dat het leven dat we nu leiden oneerlijk is; en erger, (als. Dante's en Shakespeare's gevoelens in deze zaak eenige aandacht waard zijn), daar het niets meer of minder is dan een geestelijk soort kannibalisme; en zoolang we daarin volharden, is elk woord dat in de Schrift gezegd wordt van hen die „mijn volk opeten alsof zij brood aten" rechtstreeks tot ons gesproken. Het kan voor sommigen van ons — vooral voor diegenen die evangelisch zijn opgevoed — misschien een aanmoediging zijn om, terwijl we ons langzaam van zulke gewoonten losmaken, te denken aan onzen ouden bekeerden vriend Vrijdag. Wij behoeven niet te vreezen voor onze kracht om nog goede Christenen te worden, als we willen: als we maar voorgoed en volkomen begrijpen dat alle winst, vermeerdering, interest, of hoe ge 't anders noemt of denkt, ten bate van den uitleener van kapitaal, is verlies, vermindering en dis-interest, voor den leener van kapitaal. Eiken cent, dien wij, die het werktuig uitleenen, maken, verliest de leener van het werktuig. En al de idiote berekeningen, hoe een som gelds oploopt in zooveel jaar, zien eenvoudig de debet-zijde van het boek over 't hoofd, waarop het Deficit van den Arbeider precies even groot is als het Efficit van den Kapitalist. Ik zag een berekening, door een stomkop in een Amerikaansch blad gemaakt, van het gewicht

>) Handelingen XIX.

Sluiten