Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LXIX

SALZBURG, 30 Juli 1876

„Waarde Professor Ruskin,

K was al lang van plan u te schrijven, maar de berg van dingen, die ik u te vertellen had, is zóó aangegroeid in mijn geest, dat ik mij moet bepalen tot één of twee punten. In het Zwarte

Woud en vooral in afgelegen dalen van Tyrol heb ik bevonden, dat de menschen er leven min of meer in overeenstemming, met de beginselen, die opgesteld zijn voor het Gilde van St. George. Ik heb gezien, dat de levensregels, die in Engeland zoozeer openlijk gelaakt werden en zelfs belachelijk gemaakt, hier waren ingeweven in het geheele leven van het volk. Men kan nog dorpen en gemeenten vinden, waar processen onmogelijk zijn; — een hoofdman, door hen zelf gekozen, beslecht alle twisten ; waar de eenvoudigste oprechtheid en vriendelijkheid nagenoeg algemeen zijn, en de vreemdeling wordt binnengehaald alleen in den goeden zin van het woord; waar de dichtste benadering van stoomkracht is de lawine vroeg in den zomer; waar geen voertuigen op raderen zijn en alle lasten op de ruggen van mannen of muil-ezels gedragen worden";

Sluiten