Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ledige eerste-klasse coupé voor mijzelf: me "verwonderd afvragend hoe lang die adspiranten voor algemeen kiesrecht zich nog zouden laten inpakken bij hoopen, voor mijn gemak.

Te Lancaster kwamen een vader en dochter in de coupé; de vader vermoedelijk een handelsman, zwaar gebouwd, met vastberaden trekken op zijn gezicht, scherpzinnig en onverschillig. Het meisje stijf en alledaagsch, goed gekleed, behalve dat haar hoed te hoog op haar haar was gezet. Zij lazen beiden couranten den gehéelen weg tot Warrington. Ik was zelf met niets beters bezig, daar de onophoudelijke regen op de raampjes niets dan een wildernis van vuile druipsels maakte.

Te Warrington moest ik overstappen voor Chester. Het weer werd iets beter, terwijl ik een kop thee en een sneetje brood nam in een kleine restauratie-zaal ; ondertusschen beschouwende de paneelen van geschilderd glas op de klapdeuren vóór mij, waarop voorgesteld waren twee troubadours, in breed geel en blauw gestreepte broeken, purperen buizen en gevederde baretten, goud-geveste zwaarden, en buitengemeen groote lieren. Beiden hadden zachte gekrulde snorren, kwijnende oogen, open monden en onberispelijke beenen. Ondertusschen luierde tegen de toonbank achter mij, zeer in bier-gepeins verdiept, een volmaakt exemplaar van het speciale type van jeugdigen deugniet, dat nu zich in Engeland algemeen ontwikkelt, min of meer zwartachtig vleezig en opgezwollen in al zijn gelaatstrekken, en met een gemengde uitdrukking van intense grofheid en intense onbeschaamdheid, — half varken, half kraai.

Toen de trein klaar stond, stapte met mij in dezelfde coupé een man uit de middelklasse, met een handelsreizigersvoorkomen, die een „Graphic" had veroverd van den krantenjongen, en dien ik

Sluiten