Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Graphic" waard was, sprak er een volkomen goddelijk vonnis over uit.

Ziet hier een klein stukje van een brief, geschreven het vorige Kerstfeest, in een vlaag van onweerhoudbare verbitterdheid over het geteem van een Christelijk correspondent over het populaire gevoelen : „het leven is zoo vreeselijk duur, weet gel"

Wel, natuurlijk is het dat, leven zooals gij doet in-«en pan vol stoom zonder aardappelen er in!

Hier is de eerste economische waarheid die ik getracht heb vijftien jaar lang u te leeren, en die ik maar niet kan instampen in de wanhopige, lederhuidige, met dood gepantserde schedelsnvan dit ongelukkig Engeland, — tot Jaél-Atropos naar indrijft, door schedel en al, in den grond: — dat gij geen brood kunt krijgen zonder koren, geen melk zonder koeien, en dat door het land getrokken te worden achter ketels er geen graan op zal doen groeien, en het speculeeren in effecten er geen schapen op zal voeden, en het fabriceeren van stalen pennen en het krabbelen van leugens er mee uw ruggen niet zal dekken, noch uw magen vullen, — al krabbelt ge Engeland even zwart met inkt als ge het zwart gezaaid hebt met asch.

Ziet nu eens hier: ik zit te schrijven in het huis van een vriend, dat gelegen is te midden van liefelijke weiden, omringende wat eens was een schitterend stuk purperen en gouden heide — ingelegd zooals brem en heidestruik het bezit er van verkozen te verdeelen; en nu is het een grauwe wildernis van onverhuurde villa's, baksteenen, distels en aardewerk. Mijn vriend heeft een goed fortuin en verhuurt een groote boerderij, maar hij kan geen room in zijn thee krijgen en eet vervalschte boter. Als hij ooit een dezer dingen van zijn eigen boerderij krijgt, worden ze hem van uit Londen

II

Mensch en Maatschappij 10

Sluiten