Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht, daarheen vervoerd zijnde, opdat ze tol mogen betalen aan de spoorwegmaatschappij, — één keer als ze heengaan en één keer als ze teruggaan, — en twee kansen hebben om een pleiziertrein te helpen verbrijzelen.

Ondertusschen kan ik bij den apotheker in 't dorp — behalve drankjes — sigaren en schrijfbehoeften koopen; en onder deze schrijfbehoeften een „College card" met „achttien nuttige artikelen" namelijk: een liniaal van Boheemsch glas,

een pennenhouder van Boheemsch glas, een pennendoosje met verguld en met bloemen beschilderd deksel, een inktlap met een verguld tinnen varenblad ter versiering, een potlood, gom-elastiek en twaalf stalen pennen, — alles-^afzonderlijk en netjes op de kaart genaaid, en het geheele stel te koop voor zes stuivers.

Welke tijden! — Welk een beschaving! — Welk een vernuft! — Welk een goedkoopte!

Ja, maar wat wil het zeggen? Ten eerste dat ik, die de kaart koop, geen room in mijn thee kan krijgen! En ten tweede dat de ongelukkige stakkers — Boheemsche en andere — glasblazers, ijzerdelvers, pennenmakers en dergelijken, — die de achttien nuttige artikelen gemaakt hebben, zes stuivers onder elkander te verdeelen hebben voor hun moeite! Welke soort room hebben zij m hun thee? *

Maar de vraag aller vragen betreffende dit alles is: Zijn deze achttien artikelen „nuttige" artikelen? Waarvoor? Hier is een zoogenaamd potlood op onze „College card". Maar geen student, dien ik ken, verlangt te teekenen, — en als hij dat deed, zou hij het toch niet kunnen met dit ding, dat geen potlood is, maar wat zand en koolstof in een stokje gestampt. De gom-elastiek is ook, naar ik bemerk, geen gom-elastiek, maar een samenstelling om de

Sluiten