Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding niet kunt bezitten tenzij gij hem kunt eten. Hij mag voor u gemaakt zijn van de fijnste pruimen, en geheel en al betaald zijn uit uw eigen zak, maar als gij hem niet slikken kunt — is de pudding niet voor u. Koop het mooiste paard op vier pooten, — het is niet „eigen" aan u als gij het niet berijden kunt. Koop het beste boek in band dat bestaat — Horatius, of Homerus, of Dante — en als gij geen Latijn kent, noch Grieksch, noch de Christelijke leer, zijn het papier en de banden de uwe, maar de boeken — geenszins.

Gij betwijfelt dit, mijn practische vriend?

Neem de proef met een kind en een klontje suiker; — zeg hem dat hij het hebben mag, maar dat hij het niet mag opeten; zijn gezicht zal u onmiskenbaar de bedrieglijkheid van dat eigendomsbeginsel uitdrukken. Maar tegen den tijd dat hij even oud en dom is geworden als gij, zal hij misschien suiker koopen, die hij niet nuttigen kan, om het publiek te gelieven.

„Ik heb geen plelzier in die schilderij van Holman Hunt", zeide onlangs een hoogst practisch man van zaken tegen een mijner vrienden, „mijn vrouw evenmin, wat dat aangaat; maar ik koop altijd op goed advies wat betreft de marktwaarde, en je collectie is niet compleet als je er geen hebt."

Ik betwijfel ten zeerste, mijn domme practische vriend, of gij verstand genoeg hebt om nog één woord meer te begrijpen van hetgeen ik deze maand te zeggen had. Evenwel moet ik het toch zeggen op dat gevaar af. En meen niet dat ik gevoel of metafysica predik. Dit is de meest practische les, die ge ooit in uw leven kreegt, als ge haar maar snapt, namelijk, dat gij slechts rijkdom kunt bezitten overeenkomstig uw eigen bevattelijkheid er voor. Een *aap vindt zijn rijkdom slechts in

Sluiten