Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noten, een hond ') in kluifjes, een aardworm in aarde, een hoer uit 't West-End in zijde en cham-. pagne, een hoer uit 't East-End in gaas en jenever, een moderne fijne dame in zulke spijzen en dranken, kleederen, juweelen en meubelen als .de verachtelijke kooplui van den dag verschaffen kunnen, en ze is zelfs nog beperkt in het genieten van deze dingen, — want het grootste deel van hetgeen zij het „hare" noemt, draagt ze of^houdt ze — voor het genoegen van anderen, als ze goed is, — voor hun verderf, als ze slecht is, — maar zeer zeker niet voor zichzelf. Als ik een misboek koop of een schilderij, koop ik het voor mijzelf en verwacht dat ieder tegen mij zeggen zal: wat een zelfzuchtig mensch zijt gij! Maar als een dame door de stad flaneert met drie of vier el zijde, samengebonden in een bundel achter haar aan, ziet zij het zelve niet, noch profiteert er zelve "van: zij draagt het voor de toeschouwers. Zeg haar eens, als ze 's avonds al haar diamanten omgehangen heeft, thuis te blijven en er van te genieten in stralende eenzaamheid; en het kind met zijn verboden klontje suiker zal niet telgurgestelder kijken. Zij' draagTRaar staatsië-toöT voor het genoegen of voor het verderf van anderen, en kan zelve van de schittering niet méér genieten dan een gaskroon van haar aangestoken pitten.

Wij moeten op het oogenblik buiten kwestie laten het element van weldaad dat mag verborgen zijn in toilet, want het voornaamste economische

*) Een hond zonder meester had ik moeten schrijven, maar ik wilde den zin kort houden en op het begripspeil van mijn practischen vriend. Want als de hond" het geluk heeft een meester te vinden, dan heeft hij van dien tijd een bezitting, die meer waard is dan kluifjes, en waarvoor hij elk oogenblik niet slechts zijn vleesch, maar zijn leven laten wil.

Sluiten