Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bosch" J) omhakken en aanleggen voor moestuin, — waardoor aldus een nieuwe twee duizend pond zich omzetten in „nuttigheden belichaamd in stoffelijke voorwerpen" ; evenwel deze laatste operaties, onder mijn directe leiding, bleken door de buren goedgekeurd te worden, en ik verbeeld me dat ze niet onvoordeelig waren als belegging.

Al deze verschillende harnas-verschikkingen en het in den zadel komen — te zamen met het meubileeren van mijn kamers te Oxford, en de schilderijen en bovengenoemde academische aankoopen — kunnen, matig berekend, geschat worden op een totaal van vijftien duizend pond. Daarna ging ik een jongen bloedverwant in zaken helpen, met tot resultaat een verlies van vijftien duizend pond, waarvan hij zichzelf inderdaad nog aansprakelijk houdt voor tien duizend, als hij ooit in staat zal zijn ze te betalen. Maar één van de dingen in de vertrouwelijke boodschap, mij gebracht met die van St. Ursula op Kerstmis 2), was dat ik deze schuld geheel kwijtschelden moest, 't Welk hierbij mijn neef zal gelieven op te merken dat ik van harte gaarne doe; en hij zal weer mijn neef zijn zooals vanouds, zonder eenige verdere gedachte er meer aan.

Dan zijn er voor mijn 'giften aan het St. George Gilde en aan Oxford een goede veertien duizend pond heengegaan, — bijna vijftien, maar laten we zeggen veertien.

En ten slotte ziet ge hier wat gemiddeld een jaar van zorgvuldigsbeperkte uitgaven mij kost!

zeg £ 5,500 voor dertien jaar, of ruw geschat

zeventig duizend; en dan krijgen we na optelling

*) „Brant" is Westmorélandsch voor steil.

2) [Zie Fors Clavigera, gen. editie, dl. IV, p. 19.]

Sluiten