Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze — ik hoop niet mijn krachten te boven gaande — som: l^^Pf

Verlies op hypotheken £ 20,000

Gift aan verwanten 17,000

Verlies aan verwanten 15,000

Harnas- en Zadeluitgaven 15,000

St. George en Oxford 14,000

Samengetelde jaarl. uitgaven. . . . 70,000

£ 151,000

Dit zijn de duidelijk constateerbare en belangrijke rubrieken van uitgaven, — ik kon er meer

geven als 't noodig was; toch gaat, wanneer men op zijn kapitaal teert, het wegsmelten er van altoos sneller dan men verwacht; en de eind-staat van zaken is, dat op dezen eersten April 1877 mijn goederen en bezittingen eenvoudig de volgende zijn: —

Belegd geld — voor zes duizend pond Bankaandeelen, naar de tegenwoordige koersen iets meer dan vijftien duizend pond waard. . Brantwood, met huis en meubels, zeker wel vijf duizend pond waard.

Marylebone onbezwaard, en verhuurde perceelen drie duizend vijfhonderd.

Verhuurde perceelen op Herne Hill, en andere kleine woningen, dertienhonderd.

En schilderijen en boeken, naar de tegenwoordige laagste verkoopprijzen, waard minstens twee maal de schatting van mijn Oxford-verzekering van dertig duizend pond; maar stelt ze op niet meer dan dat, en gij zult bevinden dat, mijn overblijfsels te zamen tellend, ik nu nog mij kon terugtrekken in een met mos bedekte kluis met een klein vermogen van zoowat vier-en-vijftig duizend

Sluiten