Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pond"; meer dan genoeg om mij' mijn maal en kersen te verschaffen. Zoodat ik nog in 't geheel niet mijn grens bereikt heb, in „Munera Pulveris" voorgesteld, — van zoo arm mogelijk te sterven. Derhalve ben ik van plan het volgende jaar, wanneer het St. George werk inderdaad begint, mijn zaken op de volgende wijze te verbeteren: —

Ten eerste. Ik zal de Marylebone-bezitting geheel overdragen aan het St. George Gilde, altijd onder oppertoezicht van Miss Hill. Ik heb de waarde er van al aan interest terug, en heb niet noodig ze nog langer te behouden.

Ten tweede. De bezitting te Greenwich was van mijn vader en ik ben zeker, dat hij graag zou hebben dat ik haar behield. Deze zal ik daarom behouden, en op de een of andere manier er een Tuin der Tuilerieën van maken, eervol voor mijn vader, en voor het Londen waarin hij woonde.

Ten derde. Brantwood zal ik behouden om op te wonen, met zijn tegenwoordige dienstboden, die allen noodig zijn om hennetjes te houden en het mij aangenaam te maken en me tot mijn werk in staat te stellen. Ik zal daar misschien niet zoo'n gastvrij huis kunnen houden als ik gewend ben geweest: dat zal nog moeten blijken.

Ten vierde. Mijn verhuurde perceelen op Herne Hill en andere kleine eigendommen die me plagen, zal ik aan mijn lievelingsnicht overdragen — wier kinderen voor zich en hun ezel volop brood en boter en stroo noodig hebben: mits zij mij belooft altoos mijn kinderkamer voor me te bewaren voor logies, wanneer ik in de stad kom.

Ten vijfde. Van mijn los geld ben ik voornemens tot het einde van dit jaar nog twee duizend pond uit te geven om mijzelf te amuseeren — met zulk amusement als voor mij nog mogelijk is — te Venetië en op de Alpen of ergens anders; en daar

Sluiten