Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik bij den wezenlijken aanvang van het St. George werk mij moet los maken van woeker en van de Engelsche Bank, zal ik (met eenig verlies, zooals gij na berekening zult zien) voor mijzelf voor een twaalf duizend pond Engelsche Staatspapieren koopen, die, als de natie haar woord houdt, mij jaarlijks drie-honderd-en-zestig pond zullen bezorgen — het juiste inkomen, naar mijn schatting, voor een alleenwonend heer, en als hij daar niet van leven kan, verdient hij spoedig te sterven. En hiervan, met de aardbeien en room van Brantwood, zal ik voor mijn eigen armzalig deel ondernemen te leven, zonder klagen, als de Meester van het St. George Gilde — of sterven. Maar er moeten voor mijne afhankelijken en mijn gewone liefdadigheden verdere maatregelen genomen worden; of zulke afhankelijkheden en liefdadigheden zouden een einde moeten nemen. Feitelijk zou ik dan het leven van deze menschen aan St. George weggeven en niet mijn eigen. Waarvoor.

Ten zesde. Ofschoon ik het laatste jaar geen cent opgemaakt heb met mijn literair werk, heb ik» Messrs. Hazell, Watson en Viney een som van achthonderd pond betaald ten einde mijn nieuwe boeken te drukken, welke som al is opgebracht door de reeds gedrukte. Ik heb nu slechts met werken op te houden; en ik zal geregelde betaling ontvangen voor mijn afgedaan werk — een langzaam vermeerderend en — ik heb vertrouwen genoeg in St. George en mijzelven om te zeggen — een zeer stellig steeds toenemend inkomen, waarmee ik zonder twijfel mijn tegenwoordige gedienstigen en bedeelden kan onderhouden, en misschien zelf ook nog nu en dan mij het genoegen gunnen van een nieuw Misboek. Van nieuwe schilderijen van Turner is natuurlijk geen sprake meer; maar daar ik

Sluiten