Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met — niet' eens een klomp goud — maar een klomp modder tot godheid, is nieuw, maar de theologie van Fors zoo oud als Abraham. En in 't algemeen zijn de moderne tien Geboden nieuw: — „Gij zult alle andere goden dienen, behalve mij. Gij zult aanbidden elke lage verbeelding op de aarde en er onder. Gij zult den naam des Heeren ij del gebruiken om de armen te bespotten, want de Heer houdt hem voor onschuldig, die berispt en niet geeft; gij zult den Sabbat gedenken om hem te ontheiligen; gij zult uwen vader en uwe moeder oneer aandoen; gij zult dooden, en bij millioenen dooden, met al uw macht en uw geest en uw rijkdom besteed aan machinerieën voor veelvuldig dooden; gij zult elke vrouw aanzien om haar te begeeren; gij zult stelen van den morgen tot den avond, — de slechten van de goeden, en de rijken van de armen J) ; gij zult leven van het voortdurend liegen in millioenenvoudige bladen vol leugens, en begeeren uws naasten huis en land en rijkdom en roem en alles wat het zijne iSi" En ten slotte het woord van den Duivel, in kort bestek, bij monde van Adam Smith: „Een

1) Het bestelen der rijken door de armen is natuurlijk nog steeds verboden, en zelfs, in geringe mate, het bestelen der armen door de armen, maar elke vorm van diefstal, verbodene en goedgekeurde, is in werkelijkheid voortdurend aan 't toenemen.

Juist toen ik deze moderne tien geboden geschreven bad, kwam mijn gondelier, Piero Mazzini, binnen om orders te ontvangen. Zijn dochter is stervende, ik geloof aan een hersenziekte, oorspronkelijk veroorzaakt door schrik, verleden jaar, toen in zijn huis ingebroken werd en alles wat hij bezat weggevoerd. Ik vroeg hem wat de nieuwe dokter zeide, wetende dat er een gehaald was. De nieuwe dokter zei, dat hij te laat geroepen was, maar het meisje moest nieuwe medicijnen hebben, die een franc per dosis zouden kosten.

Sluiten