Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwenden. Op welke vraag, zooals gij ziet, Mr. Greg niet het geringste antwoord gewaagd heeft.

Evenmin heeft Mr. Fawcett, gelijk gij bemerkt, het gewaagd ook maar één woord te antwoorden op de vragen hem gesteld in Fors van 4 October 1872, pag. 203, van 1 Juni 1872, pag. 182, van 1 November 1871, pag. 135; en om zeker te zijn dat hij niet durfde, riep ik hem door mijn secretaris te Oxford apart ter verantwoording op. Geen woord kan hij antwoorden. Want inderdaad, gij zult zien dat de vragen niet te beantwoorden zijn dan door de openlijke bekentenis van gedurende zijn gansche openbare leven kalm-weg onderwezen te hebben de groote Duivelswet van het bestelen der Armen door de Rijken, in de twee verschrikkelijke vormen van 's menschen werktuigen koopen en hem laten betalen voor het leenen er van — (Interest) — of 's menschen land koopen en hem laten betalen voor de opbrengst daarvan

— (Pacht). En het is de onthouding van deze beide vormen van diefstal, die Paulus allereerst eischt van eiken Christen, in de woorden „Die gestolen heeft, stele niet meer".

En in dit opzicht is uw experiment te Sheffield werkelijk nieuw. Het zal de eerste keer zijn, geloof ik, dat de landheer (het St. George Gilde, handelend door zijn Meester) de vlekkelooze autoriteit van Gouverneur op zich neemt, — de letterlijke functie van den Herder die geen Huurling is en voor zijn schapen zorg draagt, en ze niet enkel schat om hun vleesch en vacht. En als gij het laatste hoofdstuk van „Munera Pulveris" wilt opslaan, en in 't bijzonder lezen de definitie van Koninklijk Meeaterschap, — of dat van den Koning als onderscheiden van den Huurling of van den Woekeraar,

— zult gij zien onder welke wetten gij te leven hebt, en tevens hoe lang deze al in mijn geest

Sluiten