Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LXXX

BELLEFIELD, BIRMINGHAM, 16 Juli 1877

OOIT zette ik mij neder tot scnnjven van „Fors" of iets anders in zulk een verslagen en verbijsterden geestestoestand als dien waarin ik vanmorgen gedurende de laatste tien minuten ver¬

keerd heb, lusteloos luisterend naar het geplas van den regen, en de werklieden gadeslaand die aan 't bouwen zijn van de nieuwe Gothische school, welke ras het eens zoo aardige landelijke uitzicht van uit mijn venster gaat blokkeeren.

Ik heb twee dagen gelogeerd bij den braven burgemeester van Birmingham, en hij heeft mij het stukje St. George grond, zijn gift, laten zien; het is gelegen in een liefelijke streek van Engelsche heuvels, dalen en wijngaarden, nog niet door de hand van den mensch geschonden; en hij heeft mij im kennis gebracht met een groep mannen, vertegenwoordigend de besten van Birmingham, om met mij te spreken; en zij zijn erg vriendelijk jegens mij geweest, en hebben mij veel geleerd ; en ik voel mij juist zooals ik mij kan voorstellen dat in Nelson's tijd een arme Franschman met een zachtaardig gemoed en eenige schranderheid zich moet gevoeld hebben, die, gevangen genomen door zijn aartsvijanden, begint te begrijpen dat er werkelijk eenige menschelijkheid in

Sluiten