Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF LXXXV EN LXXXVI

Januari en Februari 1878

E serie brieven, die verleden jaar sloot, werd altijd geschreven, zooals van hét begin af aan bedoeld was, over elk onderwerp dat mij toevallig interesseerde, en in een stemming waarin het toe¬

val mij braeht. Door de aanneming van den titel „Fors" bedoelde ik (onder meer) te kennen te geven dit onsamenhangende en toevallige karakter van het werk; en tevens daarin stilzwijgend mijn gevoelen neer te leggen, dat, daar ik heelemaal in het belang van anderen schreef, het rechtvaardiger wij ze gehoopt mocht worden dat het toeval, waaraan ik mij aldus onderwierp, mij beter leiden zou dan eenige keuze of methode van mijzelf.

Wat betreft de onderwerpen voor deze tweede serie brieven, zal ik mijn ongebonden methode behouden, vertrouwende op de leiding van een grootere wijsheid dan de mijne. Maar in mijn vroegere brieven veroorloofde ik mij ook te schrijven over elk onderwerp dat maar in mijn hoofd opkwam, wenschende dat de lezer, als een vriend, precies zoude weten wat er in mijn hoofd omging. Maar daar geen openhartigheid dit kan duidelijk maken aan menschen die geen voelingen met mij gemeen hebben — en daar ik nu denk, dat er genoeg is getoond om te voldoen aan de bedoelingen van zulk een openheid voor degenen die haar kunnen ontvangen — zal ik voortaan trachten te schrijven, voor zoover ik het beoordeelen kan, wat dien-

Sluiten