Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ; nooit nog, voor zoover ik weet, uit verleden tijden ontvangen.

Waar ooit de Christelijke kerk, of een af deeling er van, werkelijk besloten heeft een Christelijk leven te leiden en Gods wetten in Gods naam te houden, — daar wordt onmiddellijk openlijke goedkeuring van den Hemel geschonken door vermeerdering van wereldlijke welvaart en overwinning. Deze getuigenis is daarom alleen niet verstaan geworden, omdat elke secte van Christenen weigert te gelöoven, dat de religie van een andere secte oprecht kan wezen, of door den Hemel aangenomen worden: terwijl de waarheid is dat het den Hemel geen jota kan schelen of gij Katholiek of Protestantsch, Oostersch, Westersch, Byzantijnsch of Noorsch zijt, maar alleen of gij waar zijt. Zoodat het oogenblik dat Venetië trouw is aan St. Marcus, haar vlag wappert over al de Oostersche eilanden; en het oogenblik dat Florence trouw is aan de Dame der Leliën, haar vlag wappert over de Apennijnen; en het oogenblik dat Engeland trouw is aan haar Protestantsche deugd, al de zeewinden zich met haar verbinden tegen de Armada; en ofschoon latere schande en achteruitgang door ongeloof volgen over elke natie, toch blijft de roem van hun grooten religieuzen dag onbesmet, en daarin leven ze voor immer.

Dit is de Wereldlijke les van alle geschiedenis, en naast deze is er een andere Spiritueele les, — namelijk, dat in de eeuwen van geloof voorwaarden van profetie en zienerschap bestaan, onder de geloovige natiën, in schilderkunst en schrift, die ook onsterfelijk en goddelijk zijn; — van hetwelk te spreken mijn eigen speciale zending is geweest gedurende het grootste gedeelte van mijn leven: maar eerst onlangs heb ik volledig begrepen de beteekenis van wat mij geleerd was; — namelijk

Sluiten