Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHALINGEN UIT DEN BIJBEL

Pag.

9 Lucas I : 49

11 Genesis 111:21

11 Genesis III: 4

12 Psalm XXXVII: 36 12 Genesis V : 24

19 Lucas XV: 2 19 Psalm L: 18

19 Johannes VIII: 7

20 11 Samuel XII : 6 20 Mattheüs V : 7 20 Lucas VII : 47 22 Spreuken III : 3

31 Openbaring XIV : 1 3 36 II Ezra VI : 4

40 Spreuken VIII : 30 40 Psalm XIV: 1, LII1 : 2 40-Jeremia IV : 22

40 Jeremia XXXI: 15 45 Efeze V : 2

45 Handelingen VII : 56

45 Efeze VI: 14

46 I Johannes II: 14 46 II Petrus III: 5

50 Lucas XVIII : 28

50 Openb. II: 9. III : 9

51 Mattheüs XXII: 37 51 Lucas XIX: 22

Groote dingen heeft aan mij gedaan

Hij die machtig is .... En de Heere God maakte voor Adam... Gij zult als Goden zijn, kennende het

goed en het kwaad .... Hij ging door. en zie. hij was er niet

meer.

Hij wandelde met God, en was niet

meer .... Deze ontvangt de zondaars en eet

met hen.

Wanneer gij een dief ziet, zoo loopt

gij met hem.... Hij die zonder zonde is ... . Zoo waarachtig als de Heere leeft. .. . Zalig zijn de barmhartigen . ,.. Hare zonden zijn haar vergeven .... Dat de Goedertierenheid en de Trouwe

u niet verlaten. Hunne werken volgen met hen. Eer de haardsteden te Zion heet

waren .... Toen was ik een voedsterling bij Hem.... Daar is geen God.

Want mijn volk is dwaas, mij kénnen zij niet....

Rachel weenend om hare kinderen.

Gemeenschap met de werken der duisternis.

De goedkeurende toeschouwer....

Staat dan, uwe lendenen omgord....

Ik heb u geschreven, jongelingen....

Door hetwelk de hemelen van over lang geweest zijn.

Zij hebben alles verlaten wat zij hebben.

Zij, die zeggen dat zij Joden zijn.... Gij zult liefhebben den Heer uwen God. Gij wist dat ik een straf mensch ben.

Sluiten